Przejdź do ▾
Siedziba Biblioteki w Sobótce
Filia Biblioteczna w Sobótce Zachodniej

O nas

Miejsko – Gminna Biblioteka Publiczna w Sobótce to biblioteka z tradycją. Po zmianach organizacyjnych funkcjonuje obecnie w formie siedziby i dwóch filii. Księgozbiór biblioteki jest sukcesywnie rozszerzany dzięki środkom przeznaczonym na działalność biblioteki, środkom pozyskiwanym oraz wsparciu Darczyńców. Pracę staramy się poddawać Prawom Ranganathana. Aby być na bieżąco z wydarzeniami, zapraszamy do zapisania się do newslettera.

W 2010 r. biblioteka została uczestnikiem Programu Rozwoju Bibliotek. Do programu tego przystąpiła jako tzw. biblioteka wiodąca obierając sobie za partnerów trzy biblioteki, ze Środy Śląskiej, Jelcza Laskowic i Długołęki, z którymi będzie mogła wymieniać doświadczenia oraz współrealizować przedsięwzięcia z zakresu spraw typowo bibliotecznych, ale i kulturalnych.

Uczestnictwo w Programie Rozwoju Bibliotek to oprócz rozwoju aktywności biblioteki oraz możliwości współpracy z partnerami duże wsparcie techniczno – informatyczne. Dla czytelników i nie tylko – możliwość korzystania z darmowego dostępu do Internetu i nowy sprzęt komputerowy z peryferiami, możliwość korzystania z drobnych usług ksero oraz druku dokumentów na potrzeby związane z czytelnictwem. Dla obsługi biblioteki to możliwość korzystania z lepszych narzędzi informatycznych i systemu szkoleń. Dla możliwie pełnej realizacji zadań nowoczesnej biblioteki – możliwość korzystania z urządzeń multimedialnych, np. przy organizacji wystaw, pokazów, odczytów, spotkań z artystami etc.

Wprowadzane udogodnienia oraz pomysły na funkcjonowanie nowoczesnej biblioteki zaspokoją jeszcze pełniej Państwa zapotrzebowanie na informację. Zapraszamy do uczestnictwa w życiu biblioteki i przyłączenia się do grona osób spędzających w niej swój czas.

Misja i wizja

Misja: rzetelne i bezstronne propagowanie wiedzy, stwarzanie warunków dla kształtowania własnych poglądów  z pomocą księgozbioru umożliwiającego polemikę. Biblioteka zaspokajająca potrzeby informacyjne, szczególnie dotyczące regionu, kulturalne i estetyczne. Strażnik ulotnych myśli ludzkich, patron intelektualnych przedsięwzięć. Propaguje wiedzę, słowo pisane i mówione, kształtuje odwagę myślenia otwartego.

Wizja: centrum informacji i udostępniania zasobów wiedzy. Aktywator, patron działań, pomysłów z dziedzin około–bibliotecznych. Większa ilość zasobów, filii to skuteczne i świadome dotarcie do czytelników. Współpracuje z bibliotekami partnerskimi promując wiedzę o regionie. Działa wydawniczo pod rozpoznawalną marką. Monitoruje potrzeby, rozwija wiedzę o tradycjach lokalnych: sporcie, muzyce, historii, kulturze okolicy oraz wiedzę z dziedzin ścisłych. Gromadzi zasoby i ludzi.

Queries: 25