Przejdź do ▾
71 715-16-25
sekretariat@rcks.pl

O nas

Witamy Państwa na stronie Ślężańskiego Ośrodka Kultury (Regionalnego Centrum Kultury Słowiańskiej) w Sobótce – instytucji publicznej, której zadaniem jest działalność na rzecz kultury i czytelnictwa w wymiarze dostępnym dla każdego. Rolą szczególną jest popularyzacja miejscowej kultury, tradycji, historii oraz działania wspierające promocję naszego regionu.

Zakres działania i realizacja zadań Ślężańskiego Ośrodka Kultury, określone w Statucie, obejmują wiele sfer aktywności, np.:

 • integrowanie społeczności lokalnej poprzez zespołowe uczestnictwo w działaniach kulturalnych,
 • prowadzenie pracowni artystycznych dla dzieci młodzieży i dorosłych,
 • tworzenie i upowszechnianie scenicznych programów artystycznych,
 • organizowanie wystaw,
 • organizowanie konkursów,
 • organizowanie koncertów, przeglądów i festiwali,
 • współdziałanie z instytucjami upowszechniania kultury, bibliotekami innych sieci, organizacjami i stowarzyszeniami w rozwijaniu i -zaspokajaniu potrzeb kulturalnych społeczności lokalnej,
 • dokumentowanie, gromadzenie i upowszechnianie dóbr kultury,
 • organizowanie stałych form prezentacji dorobku i osiągnięć amatorskiego ruchu artystycznego oraz promowanie najbardziej wartościowych dokonań twórców i zespołów,
 • wypracowywanie i upowszechnianie nowych form i metod pracy w kulturze, szczególnie przy wykorzystaniu  nowoczesnych środków techniki,
 • współdziałanie w zakresie krajowej i zagranicznej wymiany kulturalnej.
Queries: 22