Przejdź do ▾
71 715-16-25
sekretariat@rcks.pl

Cennik

Zarządzenie Nr 1/2024 Dyrektora Ślężańskiego Ośrodka Kultury z dnia 09.01.2024 r. dot. wprowadzenia i ustalenia cennika wynajmu pomieszczeń ŚOK/RCKS.

Cennik wynajmu pomieszczeń
 
Sala widowiskowa
1) 400 zł/h  (scena + mikrofony + podstawowe światło lub/i mały rzutnik + mały ekran),
2) 500 zł/h  (scena + mikrofony + podstawowe światło lub/i mały rzutnik + mały ekran + kamera),
3) 1000 zł/h (scena + mikrofony + oświetlenie dedykowane lub/i projektor kinowy BARCO + ekran kinowy).
Stawki godzinowe określone w ust. 1 pkt 1-3 dla wynajmu Sali widowiskowej obowiązują w przypadku wynajmu trwającego maksymalnie trzy godziny. Stawki naliczane są za każde rozpoczęte pół godziny w wysokości ½ stawek określonych w ust. pkt 1-3.
4) wydarzenia teatralne, kabaretowe, koncerty itp.:
a) z własną techniką: od 3000 zł
b) z wykorzystaniem techniki scenicznej: cena ustalana indywidualnie, jednak nie niższa niż w pkt 4 a
Sala warsztatowa (Parter) – 100 zł/h
Sala warsztatowa (I piętro) – 100 zł/h
Sala szkoleniowa (Parter)  – 200 zł/h
Stawki określone niniejszym cennikiem są wyrażone w kwotach brutto.
W przypadku wynajmu pomieszczeń wymienionych w ust. 2-4 na niepełne godziny stosuje się naliczanie za każdy rozpoczęty kwadrans w wysokości ¼ stawek w nich określonych.
Warunkiem rezerwacji jest wysłanie potwierdzenia na podany poniżej adres e-mail.
W przypadku rezerwacji terminu wynajmu wnoszącego powyżej dwóch miesięcy Wynajmujący może żądać wpłaty zadatku w wysokości 20 % kwoty wynajmu. W przypadku rezygnacji z zarezerwowanego terminu kwota zadatku nie podlega zwrotowi.
Niedokonanie wpłaty kwoty zadatku na wskazany przez Wynajmującego Nr rachunku bankowego, w określonym przez Wynajmującego terminie skutkuje anulowaniem daty rezerwacji, o czym Wynajmujący niezwłocznie powiadomi e-mailowo Rezerwującego.
 
Rezerwacje, wszelkie pytania w sprawie najmu pomieszczeń: tel. : 71 715 16 26, e-mail: okonski@rcks.pl
 

POBIERZ PDF

Skip to content
Queries: 20