22 czerwca 2024, godz. 10.00

Sobótka
ul. Chopina 25

„Pod Ślężą Śpiewanie” 2024 – nabór zespołów

UWAGA! Zamykamy rekrutację zespołów ludowych i folklorystycznych na „Pod Ślężą Śpiewanie 2024”. Dziękujemy za przesłanie zgłoszeń. Niebawem do zespołów zakwalifikowanych prześlemy informacje szczegółowe dot. występów w dniu 22 czerwca br.

Ślężański Ośrodek Kultury zaprasza zespoły ludowe i folklorystyczne do udziału w tegorocznym wydarzeniu pn.: „Pod Ślężą Śpiewanie”, które odbędzie w ramach „Targów Sobótkowych” w Sobótce.

Organizatorem wydarzenia jest Ślężański Ośrodek Kultury/Regionalne Centrum Kultury Słowiańskiej z siedzibą przy ul. Fryderyka Chopina 25 w Sobótce.

Przegląd zespołów ludowych i folklorystycznych pn. „Pod Ślężą Śpiewanie” odbędzie się 22 czerwca 2024 roku w formie konkursowej, na rynku w Sobótce. Regulamin formy konkursowej stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zgłoszenia.

Wypełnione elektronicznie lub odręcznie zgłoszenie należy zeskanować i przesłać na adres: nycz@rcks.pl lub dostarczyć osobiście do ŚOK/RCKS. Biuro przeglądu (biuro nr 25, parter) czynne jest od poniedziałku do piątku w godzinach: 7.00-15.00.

Zgłoszenie należy dostarczyć w nieprzekraczalnym terminie do 10 czerwca 2024 roku do godz. 14.00. O uczestnictwie w przeglądzie decyduje kolejność zgłoszeń. Liczba miejsc jest ograniczona.

W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z koordynatorem wydarzenia: Tomasz Nycz: 663 030 626, nycz@rcks.pl. Kontakt jest możliwy od poniedziałku do piątku w godzinach: 7.00-15.00.

Zgłoszenie na „Pod Ślężą Śpiewanie” 2024 – POBIERZ – Bezpośredni link: https://rcks.pl/wp-content/uploads/2024/04/Zgloszenie-na-„Pod-Sleza-Spiewanie-2024.doc
Regulamin „Pod Ślężą Śpiewanie” 2024 – POBIERZ