Przejdź do ▾
663 880 451
catl@rcks.pl

CATL

O projekcie

Cyfrowe Archiwum Gminy Sobótka, tworzone przez Bibliotekę Publiczną/ŚOK, służy gromadzeniu i opracowaniu zdjęć, dokumentów, relacji mówionych i pisanych

Strona główna Cyfrowego Archiwum Tradycji Lokalnej w Sobótce

Ratujemy i upowszechniamy dziedzictwo historyczne Gminy Sobótka.

Utrwalając to, co znane, przybliżamy to, co nigdy lub nie zawsze było dostępne dla szerszego grona odbiorców. Utrwalając to, co nieznane, odkrywamy historię, aby była na wyciągnięcie ręki.

Systematyzujemy znaleziska, aby rozwijać wiedzę, pasje, identyfikować miejsca i osoby, zachęcać do działania na rzecz budowy wirtualnego archiwum, które stale rozbudowywane ma stanowić obraz naszej gminy przede wszystkim w XX wieku.

Projekt zainicjowany został przez Bibliotekę Publiczną/ŚOK w ramach nawiązanej współpracy z Fundacją Ośrodka KARTA z Warszawy. Dzięki temu staliśmy się częścią ogólnopolskiego systemu Cyfrowych Archiwów Tradycji Lokalnej.

https://www.facebook.com/ArchiwaSpoleczne

Wszystkich, którzy posiadają informacje na temat zdjęć zamieszczonych na stronie CATL naszej Biblioteki, w szczególności są w stanie zweryfikować osoby, miejsca, daty – prosimy o kontakt, gdyby dane takie były niewłaściwe lub wymagały rozwinięcia.

Przyjmujemy dokumenty okresu całego XX wieku: historyczne zdjęcia, dzienniki, pamiętniki, notatki, karty, bilety i wszystko, co może dokumentować pochodzenie osób, tradycję, historię, rys wieku.

PAMIĘTAJ: każde zdjęcie może zawierać cenne informacje dot. osób, ubiorów, architektury, tradycji. ZANIM WYRZUCISZ – POMYŚL!

Przeprowadzamy wywiady audio z osobami, które pamiętają historie warte zapamiętania i opowiedzenia, tworząc archiwum historii mówionej; czekamy w szczególności na osoby starsze

Włącz się w działania:

  • szukaj materiałów u siebie, u rodziny lub znajomych
  • udostępnij do skanowania zebrane materiały
  • informuj o osobach, materiałach i projekcie
  • weź udział w wywiadzie i utrwal swe historie
  • oglądaj rozwijającą się kolekcję w sieci
  • uczestnicz w wydarzeniach

Przyjęte dokumenty będą skanowane oraz zwracane posiadaczowi.

W przypadku woli odstąpienia praw i oddania materiałów, Biblioteka w porozumieniu z Muzeum Ślężańskim może przejąć dokumenty i materiały.

Na życzenie ofiarodawców lub rozmówców zapewniamy anonimowość źródła pochodzenia materiałów i osób.

Projekt Cyfrowego Archiwum Tradycji Lokalnej jest projektem ciągłym realizowanym przez Bibliotekę Publiczną w Sobótce we współpracy merytorycznej z Muzeum Ślężańskim.

Historia tworzy się wszędzie i codziennie. Gmina Sobótka jest zaś miejscem szczególnym. Szczególnym, ponieważ mieszkamy w niej MY i każdego dnia mamy wpływ na obraz jej dziejów. Ale też szczególnym ze względu na rzeczywisty udział w wydarzeniach historycznych, miejsca, postaci, bogatą naturę regionu. Jakże wiele opowieści o tych terenach my – miejscowi – znamy już niemal na pamięć. Projekt CATL idzie jednak dalej – KAŻDY ma szansę stać się ratownikiem tego, co jeszcze nieodkryte.

Za wszelką pomoc, dziękujemy – my i historia.

Zespół Biblioteki Publicznej w Sobótce/Ślężański Ośrodek Kultury.

Queries: 19