11.11.2023

Hol ŚOK/RCKS

„Bronimy Orzełka” – niepodległościowy turniej konsolowy

Ślężański Ośrodek Kultury w ramach „Obchodów Dnia Niepodległości” zaprasza na międzypokoleniowy turniej wideo w grę „TANKI” na konsolach typu „Pegasus”. Turniej oparty na prostych zasadach odbędzie się 11 listopada w godz. 12.00-17.00 w holu ŚOK/RCKS, ul. F. Chopina 25 Sobótka.

Na turniej (bez ograniczeń wiekowych) obowiązuje wstęp wolny, a o uczestnictwie decyduje rejestracja zawodnika w dniu turnieju.

Zobacz ogólny program Obchodów Dnia Niepodległości w tym bitewną inscenizację plenerową z udziałem 4 armat: https://rcks.pl/wydarzenie/obchody-swieta-niepodleglosci/

Regulamin turnieju:
1. Organizatorem turnieju pn. „Bronimy Orzełka” jest Ślężański Ośrodek Kultury.
2. Turniej organizowany będzie w dniu 11 listopada w godz. 12.00-17.00 w Ślężańskim Ośrodku Kultury (ul. F. Chopina 25).
3. Turniej ma charakter międzypokoleniowy, bez ograniczeń wiekowych.
4. O uczestnictwie w turnieju decyduje rejestracja zawodnika w dniu organizacji wydarzenia.
5. Udział zapisanych zawodników w turnieju musi nastąpić w dowolnym czasie w wyznaczonym wyżej przedziale czasowym.
6. Turniej prowadzony będzie na kilku stanowiskach składających się z telewizorów kineskopowych z użyciem konsoli typu „Pegasus” w kultową grę „TANK”.
6. Turniej prowadzony będzie w trybie „1 Player vs Computer”.
7. O zwycięstwie decyduje ilość zdobytych punktów w poszczególnych światach oraz osiągnięty poziom gry (leveli). Szczegółowe informacje o mechanizmie turnieju udostępnione będą w momencie rejestracji zawodników.
8. Każdy z zawodników będzie miał do dyspozycji trzy próby, z których najlepszy wynik zostanie zapisany do tabeli turnieju.
9. Ślężański Ośrodek Kultury przewiduje 3 tematyczne nagrody rzeczowe za zajęcie trzech pierwszych miejsc.
10. Wyłonienie laureatów nastąpi w trybie zaocznym w dniu 13 listopada na stronie www.rcks.pl.
11. Odbiór nagród przez laureatów musi nastąpić w dniach 13-17 listopada w godz. 7.00-15.00 w ŚOK (biuro nr 25, parter).
12. W przypadku osób małoletnich odbiór nagrody musi nastąpić w towarzystwie opiekuna prawnego.
13. Ślężański Ośrodek Kultury zastrzega prawo do odwołania turnieju z przyczyn niezależnych.
14. W przypadku pytań prosimy o kontakt e-mail: nycz@rcks.pl lub telefoniczny: 663 030 626 od poniedziałku do piątku w godz. 7.00-15.00.
15. Zastrzega się możliwość zmian w regulaminie.
16. Uczestnictwo w Turnieju jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

Administratorem danych osobowych jest Ślężański Ośrodek Kultury,  ul. Fryderyka Chopina 25, 55-050 Sobótka. Z Inspektorem Ochrony Danych można skontaktować się poprzez adres e-mail: rodo@apawlowicz.pl   Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na podstawie art.6 ust.1 lit. a. RODO, tj. wyrażenia zgody na przetwarzanie danych w związku z realizacją zadań realizowanych przez ŚOK. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celach związanych z realizacją, promocją i ewaluacją wydarzenia pn. „Bronimy Orzełka” – międzypokoleniowy turniej z nagrodami w grę „Tanki” na konsolach „Pegasus” i utrwalaniem pozytywnego wizerunku Regionalnego Centrum Kultury Słowiańskiej w Sobótce oraz nie będą przekazywane podmiotom zewnętrznym za wyjątkiem sytuacji przewidzianych przepisami prawa. Dane osobowe umieszczane na portalu społecznościowym Facebook oraz w serwisie YouTube znajdują się na serwerach umieszczonych poza granicami Unii Europejskiej. Dane osobowe przechowywane będą do czasu wycofania zgody na ich przetwarzanie a ich podanie ma charakter dobrowolny. Osobom udostępniającym dane osobowe przysługują prawa: dostępu do danych dziecka,  sprostowania danych, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych, przeniesienia danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. W każdym momencie można także wycofać zgodę na przetwarzanie danych dziecka, przy czym cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed wycofaniem.