Zasady bezpieczeństwa w kinie „Ślęża”

Drodzy widzowie, w trosce o Wasze bezpieczeństwo prosimy o przestrzeganie następujących zasad, które obowiązują w kinie Ślęża w Sobótce od 20.06:

– Obowiązek zasłaniania ust i nosa
– Po wejściu do kina zdezynfekuj dłonie oraz zachowaj odstęp 2m

Zasada zajmowania miejsc:

– Rzędy powinny być zajmowane naprzemiennie, z zachowaniem jednego wolnego miejsca między widzami

Obowiązek ten nie dotyczy:

– widza, który uczestniczy w pokazie z dzieckiem poniżej 13 roku życia

– osób wspólnie zamieszkujących lub pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym

– widza, który uczestniczy w pokazie z osobą z orzeczeniem o niepełnosprawności, osobą z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego lub osobą, która ze względu na stan zdrowia nie może poruszać się samodzielnie.

Jesteśmy przygotowani, aby zapewnić Państwu bezpieczne i komfortowe oglądanie seansów w kinie. Do zobaczenia.

Skip to content
Queries: 21