27 marca 2020

Zawieszenie płatności za zajęcia stałe w RCKS

W związku z zagrożeniem epidemiologicznym koronawirusem ŚOK zawiesił wszystkie aktywności w tym organizację zajęć stałych w RCKS. W związku z powyższym bardzo prosimy o wstrzymanie się od dokonywania płatności za wszystkie warszataty.

Komunikat dot.:

INFORMACJA. W sytuacji zwiększonego zagrożenia epidemiologicznego koronawirusem i podejmowanymi na szczeblu rządowym, wojewódzkim i gminnym działaniami mającymi na celu ograniczenie jego rozprzestrzeniania Ślężański Ośrodek Kultury zawiesza organizację wszelkich zajęć, spotkań i wydarzeń w dniach od 12 marca do odwołania lub do czasu wydania stosownych wytycznych w zakresie działań instytucji kultury.

Źródło:
https://www.gov.pl/web/kultura/koronawirus-ograniczenie-dzialalnosci-instytucji-kultury-przedluzone-do-odwolania

Wyjątkiem od niniejszego komunikatu są zajęcia wokalne realizowane w trybie on-line. W tym przypadku osoby uczestniczące w warsztatach zobligowane są uiszczać opłaty zgodnie z obowiązującym cennikiem.

W wyżej wymienionym okresie kontakt z biurem ŚOK pon-pt: w godz. 8.00 – 14.00 lub mailowo: 71/715-16-25, sekretariat@rcks.pl
Informacje bieżące na www.rcks.pl oraz na Facebooku ŚOK