25 maja 2020

Wznowienie działalności pracowni stałych w RCKS

Ślężański Ośrodek Kultury informuje iż Pracownie stałe w RCKS wznawiają swoją działalność od 1 czerwca.

Zajęcia tj. wokalne, plastyczne, teatralne, szachowe oraz modelarskie odbywać się będą wg wcześniej opracowanego harmonogramu, który również przybliżamy poniżej:

 • Warsztaty teatralne (poniedziałki) – Scena – 17:30-19:30
 • Warsztaty wokalne Singing Person (poniedziałki) – Sala prób muzycznych
  a) 15.00 – 15.55- grupa dzieci
  b) 16.00 – 16.55- grupa młodzieży
  c) 17.00 – 17.40 – zajęcia indywidualne
  d) 17.45 – 18.25 – zajęcia indywidualne
  e) 18.30 – 19.30- grupa osób dorosłych
 • Akademia Modelarstwa Kartonowego (środy) – Sala zajęć (Parter) – 15:00-17:00
 • Warsztaty szachowe (czwartki) – Sala zajęć (Parter) – 15:15-17:00
 • Rękodzieło artystyczne (piątki) – Sala zajęć (Parter)
  a) 14:30-16:00 – I grupa
  b) 16:00-17:30 – II grupa
  c) 18:00-19:30 – III grupa

W przypadku zajęć: plastycznych, szachowych i modelarskich następuje tymczasowa zmiana sali zajęć. Te zajęcia przez czerwiec będą odbywać się na parterze w sali zajęć.

W związku z panującą sytuacją bardzo prosimy o przestrzeganie podstawowych zasad BHP, dystansu społecznego i przestrzeganie dodatkowego regulaminu, który zostanie Państwu udostępniony w dniu rozpoczęcia konkretnych pracowni.

Ślężański Ośrodek Kultury przypomina również o następujących sprawach:

 • Obowiązku podpisania Regulaminu oraz Deklaracji członkowskich przez rodziców / opiekunów prawnych na pierwszych zajęciach. Prosimy o obecność rodziców / opiekunów prawnych na pierwszych po przerwie zajęciach w celu dokonania wszelkich formalności.
 • W przypadku rezygnacji jakiejkolwiek osoby z uczestnictwa w zajęciach stałych niezbędne jest złożenie w sekretariacie RCKS odpowiedniego formularza.
 • Obowiązku płatności za zajęcia stałe w RCKS, do 15 dnia każdego miesiąca. Brak księgowania wpłaty w terminie może spowodować ograniczenia uczestnictwa osoby, która wpłaciła stosownej wpłaty popartej Cennikiem pracowni zajęć stałych. Informacja nie dotyczy zajęć bezpłatnych.

Wszelkie informacje o funkcjonowaniu Pracowni RCKS można znaleźć na stronie: https://rcks.pl/pracownie/informacje/. Zachęcamy do przypomnienia sobie o regulaminie Pracowni stałych. Każdy z uczestników zostanie poinformowany o wznowieniu działalności zajęć stałych dodatkową wiadomością SMS.