3 maja 2021, godz. 12.00

Gmina Sobótka

Ustaw drzewo zasadniczo

Konkurs w 230. rocznicę uchwalenia Ustawy zasadniczej – Konstytucji 3 Maja.

Niegdyś, dla upamiętnienia idei Konstytucji 3 Maja stawiano ozdobne kolumny – architektoniczne monumenty. Ustaw dziś własną, żywą pamiątkę. Wygraj sadzonki buka kolumnowego (Fagus sylvatica) Dawyck Gold.

Regulamin i informacje dostępne także na: www.rcks.pl

Ślężański Ośrodek Kultury zaprasza do zabawy z kulturą i wniknięcia w dzieło sztuki, które Jan Matejko namalował 100 lat po wydarzeniu uchwalenia pierwszej w Polsce i Europie, a drugiej na świecie Konstytucji wprowadzającej wiele przełomowych rozwiązań natury prawnej i społecznej.

? ZADANIA:

1. Pobierz plik obrazu Jana Matejki „Konstytucja 3 maja”:

https://rcks.pl/wp-content/uploads/2021/05/Obraz-Jana-Matejki-Konstytucja-3-Maja_konkurs_ŚOK2021.jpg

2. Odszukaj, zaznacz i zapisz znalezione różnice w udostępnionych wersjach obrazu.

3. Prześlij zwrotnie plik z zaznaczonymi różnicami  do Organizatora.

? ZASADY:

1. Konkurs ma na celu promocję sztuki, kultury i historii Polski z okazji Roku Konstytucji 3 Maja.

2. Czas trwania konkursu: 3-9 V 2021

3. Ogłoszenie wyników: 11 V 2021

4. W konkursie może wziąć udział każdy mieszkaniec Gminy Sobótka.

5. Zgłoszenia w postaci pliku z zaznaczonymi różnicami graficznymi należy przesyłać wyłącznie mailowo na adres: biblioteka@rcks.pl podając obowiązkowo w tytule wiadomości temat: MATEJKO 3 MAJA 2021

6. Treść maila powinna zawierać dołączony plik, liczbę znalezionych różnic, imię i nazwisko osoby zgłaszającej.

7. Nagrody zostaną przyznane trzem osobom, które najszybciej i poprawnie rozwiążą zadanie.

8. Przez poprawne rozwiązanie rozumie się zaznaczenie programem graficznym do obróbki zdjęć MINIMALNIE 12 miejsc różniących obie wersje obrazu, zapisanie tych zmian w pliku i odesłanie go wg zasad opisanych wyżej. Plikiem może być również skan lub dobre zdjęcie wydruku z wyraźnie zaznaczonymi różnicami możliwymi do weryfikacji przez Organizatora.

9. Konkurs odbywa się wg formuły: kto pierwszy, ten lepszy.

8. Zgłoszenia przesłane po czasie, niekompletne, błędne, zawierające uszkodzony lub nie dający się otworzyć plik, zawierające nieodpowiednie treści nie będą rozpatrywane.

9. Informacja o wygranej zostanie podana mailowo w odpowiedzi zwrotnej 11 V 2021.

12. Odbiór nagród następuje wyłącznie osobiście, w sekretariacie lub Bibliotece ŚOK, ul. F. Chopina 25, Sobótka (w godzinach pracy), w ciągu tygodnia od daty ogłoszenia wyników z zastrzeżeniem możliwości indywidualnie ustalonej modyfikacji terminu na wniosek Organizatora. Obowiązują zasady ochrony epidemicznej.

13. RODO: https://rcks.pl/rcks/rodo/

14. Organizator zastrzega prawo modyfikacji zasad konkursu, w tym modyfikacji nagrody i odwołania konkursu bez podania przyczyny.

15. Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.