2.05.2022

Gmina Sobótka

Trzy Maj Flagę

Konkurs terenowy z nagrodami z okazji Święta Flagi i Święta Konstytucji 3 maja

Ślężański Ośrodek Kultury zaprasza do konkursu z nagrodami:

– wybierz miejsce w Gminie związane z upamiętnieniem polskiej historii/kultury (ulica, pomnik, obiekt, postać etc.)

– trzymaj flagę i zrób w wybranym miejscu zdjęcie z biało-czerwoną

– prześlij zgłoszenie i napisz dlaczego wybrałeś się w to miejsce/dlaczego jest ważne dla Ciebie

– oczekuj wyników

Do wygrania: bilety do placówek kulturalnych we Wrocławiu, ciekawe zabawki Made in Poland, gadżety biało-czerwone

Zgłoszenia: do 10 maja 2022, (mailowe: biblioteka@rcks.pl)

Rozstrzygnięcie: 16 maja 2022

Regulamin konkursu pod grafiką

Z okazji majowych świąt zapraszamy do rodzinnej zabawy śladami polskich symboli w naszej Gminie.

Symbolem może być nazwa ulicy, pomnik, element architektoniczny, miejsce. Zachęcamy do odnalezienia i pokazania tych – być może – nie oczywistych, na co dzień mniej znanych miejsc, wykonania z nimi fotografii i krótkiego opisu uzasadniającego wybór.

Organizator i fundator nagród: Ślężański Ośrodek Kultury

ZADANIA:

– wybierz miejsce w Gminie związane z upamiętnieniem polskiej historii/kultury (ulica, pomnik, obiekt etc.)

– trzymaj flagę (lub chorągiewkę, wstęgę etc.) i zrób w wybranym miejscu zdjęcie z biało-czerwoną

– prześlij zgłoszenie i napisz dlaczego wybrałeś to miejsce/dlaczego jest ważne dla Ciebie

– oczekuj wyników

ZASADY:

1. Konkurs ma na celu upamiętnienie polskich świąt majowych poprzez aktywne, terenowe poszukiwania miejsc związanych z upamiętnieniem polskiej historii/kultury; promocję fotografii, wiedzy regionalnej oraz słowa pisanego.

2. Czas trwania konkursu: 3-10 V 2022

3. Ogłoszenie wyników: 16 V 2022

4. W konkursie może wziąć udział każdy mieszkaniec Gminy Sobótka.

5. Zgłoszenia należy przesyłać WYŁĄCZNIE mailowo na adres: biblioteka@rcks.pl podając obowiązkowo w tytule wiadomości temat: TRZYMAJFLAGĘ

6. Treść maila powinna zawierać dołączone zdjęcie konkursowe w dobrej rozdzielczości, imię i nazwisko autora oraz imię i nazwisko osoby zgłaszającej oraz opis fotografii (zob. ust. 8 Regulaminu).

7. Nagrody zostaną przyznane nie więcej niż 15 osobom, wybranym przez Komisję konkursową, składającą się z pracowników ŚOK.

8. Komisja oceni przede wszystkim: wybór miejsca na terenie Gminy Sobótka, uzasadnienie/opis wyboru, styl języka opisu, oryginalność zdjęcia, wiedzę/kreatywność. Pod uwagę będą brane nie tyle encyklopedyczne opisy, co np.: opisy uzasadniające własny wybór miejsca/obiektu; podzielenie się nieoczywistą wiedzą o miejscu, postaci; pokazanie miejsca na co dzień mniej znanego etc. W przypadku wpływu zdjęć tych samych miejsc rozstrzygać będzie dołączony opis i forma zdjęcia.

9. W konkursie zostaną przyznane nagrody dla pierwszych trzech miejsc oraz wyróżnienia dobrane wg decyzji Organizatora z puli nagród: wejściówek do wybranych przez Organizatora instytucji kultury na terenie Wrocławia, ciekawych zabawek Made in Poland i gadżetów.

10. Zgłoszenia przesłane po czasie, niekompletne, błędne, zawierające nieodpowiednie treści nie będą rozpatrywane.

11. Werdykt Komisji konkursowej jest ostateczny.

12. Uczestnicząc w konkursie autor wyraża zgodę na możliwość publikacji przesłanego zdjęcia na stronach ŚOK, CATL, Gminy Sobótka i ich mediach społecznościowych, a zgłaszający posiada zgodę autora na przesłanie fotografii.

13. Informacja o wygranej zostanie podana mailowo w odpowiedzi zwrotnej 16 V 2022 tylko zwycięskim i wyróżnionym zgłaszającym.

14. Odbiór nagród następuje wyłącznie osobiście, w Bibliotece Publicznej ŚOK, ul. F. Chopina 25, Sobótka (w godzinach jej pracy), w ciągu 2 tygodni od daty ogłoszenia wyników.

15. RODO: https://rcks.pl/rcks/rodo/

16. Organizator zastrzega prawo modyfikacji zasad konkursu i odwołania go bez podania przyczyny.

17. Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.