22.11.2021, godz. 6.00

Gmina Sobótka

STWÓRZ MIŚKA GÓRNIKA Z POMOCĄ PIÓRNIKA – konkurs

Organizatorzy/Fundatorzy: SKSM Sp. z o.o.; KOSD Sp. z o.o. Sp. K.

Partner organizacyjny: Ślężański Ośrodek Kultury

zapraszają do zabawy twórczej w związku z obchodami Barbórki Miejskiej 2021.

REGULAMIN

STWÓRZ MIŚKA GÓRNIKA Z POMOCĄ PIÓRNIKA

Konkurs twórczy dla dzieci z okazji Barbórki

ZADANIA:

1. Stwórz autorsko postać Miśka Górnika dowolną techniką twórczą (rysunek, malunek, kolaż, wycinanka, mozaika etc.) i umieść go na tle Ślężańskiej Krainy (minimalny format pracy: A4)

2. Określ swój wiek na odwrocie pracy (kategorie: 4-6 l., 7-10 l., 11-15 l.) i podpisz pracę wraz
z kontaktem.

3. Pracę dostarcz do siedziby Ślężańskiego Ośrodka Kultury, ul. F. Chopina 25 maksymalnie do 4 XII 2021.

ZASADY:

1. Konkurs ma na celu promocję sztuki i postaw twórczych oraz edukację regionalną.

2. Czas trwania konkursu: 22 XI – 4 XII 2021

3. Ogłoszenie wyników: 8 XII 2021

4. W konkursie może wziąć udział każdy mieszkaniec Gminy Sobótka w kategorii wiekowej: 4-6 l.,
7-10 l., 11-15 l.

5. Zgłoszenia w postaci pracy plastycznej odpowiadającej tematowi i zasadom należy dostarczać do siedziby Ślężańskiego Ośrodka Kultury, ul. F. Chopina 25 maksymalnie do 4 XII 2021 (godziny pracy i informacje na www.rcks.pl)

6. Praca musi obowiązkowo zawierać wykonane zadanie, na odwrocie zaś czytelnie podane imię
i nazwisko twórcy, wiek, kontakt telefoniczny do opiekuna dziecka.

7. Nagrody zostaną przyznane 9 osobom, tj. po 3 w każdej z 3 kategorii wiekowych. Nagrodami będą nagrody rzeczowe w postaci m.in.: zestawów klocków LEGO®, bonów podarunkowych i innych.

8. Jury w skład, którego wejdą przedstawiciele Organizatorów/Fundatorów nagród oraz pracownicy ŚOK oceni prace wg kryteriów takich jak m.in.: koncepcja pracy, pomysłowość, stopień realizacji tematu, dobór technik, ogólne wrażenie estetyczne. Decyzja jury w przedmiocie przyznania nagród jest ostateczna.

9. Twórca pracy i jego opiekun zgadzają się przekazać pracę do wykorzystywania przez Organizatorów w celach marketingowych, tworzenia jej całej kopii lub fragmentów i rozpowszechniania ich na różnych polach eksploatacji.

10. Prace zgłoszone po czasie, niekompletne, zawierające nie dające się odczytać dane, zawierające nieodpowiednie treści nie będą rozpatrywane.

11. W przypadku braku możliwości kontaktu z osobą wytypowaną do nagrody, Organizatorzy zastrzegają możliwość kontaktu z inną osobą, której praca spełni odpowiednio kryteria oceny.

12. Informacja o wygranej zostanie podana telefonicznie w odpowiedzi zwrotnej 8 XII 2021.

13. Termin i sposób odbioru nagród nastąpi zgodnie z informacją przekazaną 8 XII 2021 lub w oparciu o ustalenia indywidualne.

14. RODO: https://rcks.pl/rcks/rodo/

15. Organizatorzy zastrzegają prawo modyfikacji zasad konkursu, w tym modyfikacji systemu przyznania nagród i odwołania konkursu bez podania przyczyny.

16. Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.