14 marca 2020, 09:00

Stadion ŚOSIR
ul. Św. Anny 12

Ślężański leśny spacer dźwiękowy. Wy-dźwięki Sobótki

Ślężański spacer dźwiękowy – wydarzenie w ramach WY-dźwięki Sobótki – tworzenie Mapy Dźwięków Obszaru Ślęży. Już w sobotę spotkanie z Michał Zygmunt i jego ultra czułymi mikrofonami. Program wszystkich akcji projektu można sprawdzić w w/w wydarzeniu.

Wydarzenie odbywa się w ramach Przedsięwzięcia 3.1.1 “Realizacja wydarzeń edukacyjnych, kulturalnych, rekreacyjnych i artystycznych dla mieszkańców obszaru LSR”.

Zadanie sfinansowano ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2. „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 dla operacji realizowanych w ramach projektu grantowego Stowarzyszenia „Ślężanie – Lokalna Grupa Działania” pn.: „WY-dźwięki Sobótki – organizacja warsztatów audio-filmowych ze stworzeniem mapy dźwięków obszaru Ślęży” Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, Europa Inwestująca w obszary wiejskie.

Miejsce zbiórki: Stadion ŚOSIR
ul. Św. Anny 12, 55-050 Sobótka

14.03.2020, godz. 09:00
Wstęp wolny