1 marca 2021, godz. 10.00

Sobótka, ul. Armii Krajowej

Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych

Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych

Uroczystość złożenia wieńców pod pomnikiem rtm. Witolda Pileckiego.

1 marca 2021, godz. 10.00, ul. Armii Krajowej 13

Konkurs tematyczny z nagrodami.

Regulamin dostępny będzie na stronie www.rcks.pl i Facebooku ŚOK od 1 marca 2021

Organizator: Ślężański Ośrodek Kultury