10.10.2021, 18.00

Gmina Sobótka

KONKURS Z OKAZJI DNIA GIER PLANSZOWYCH

Z okazji Dnia Gier Planszowych Ślężański Ośrodek Kultury/Biblioteka Publiczna ogłasza konkurs.

Planszówki to nowoczesne gry wymagające niejednokrotnie refleksu, skupienia, logicznego myślenia, ale czasem po prostu spostrzegawczości.

ZADANIE:

Oszacować liczbę kości znajdujących się w szklanym naczyniu, widocznym na fotografii.

ZASADY:

 1. Konkurs ma na celu promocję gier planszowych, jako formy rozrywki oraz edukacji i towarzyszy wydarzeniu kulturalnemu – spotkaniu przy grach, zorganizowanemu 10.10.2021 przez ŚOK z okazji Dnia Gier Planszowych.
 2. Czas trwania konkursu: 10-15 X 2021
 3. Ogłoszenie wyników: 18 X 2021
 4. W konkursie może wziąć udział każdy mieszkaniec Gminy Sobótka.
 5. Zgłoszenia przyjmowane są wyłącznie mailowo na adres: biblioteka@rcks.pl podając obowiązkowo w tytule wiadomości temat: KOSTECZKI 2021
 6. Treść maila powinna zawierać wskazanie oszacowanej liczby kości, imię i nazwisko osoby zgłaszającej.
 7. Nagrody zostaną przyznane trzem osobom, które podadzą wynik równy lub możliwie najbardziej zbliżony do faktycznej ilości kości umieszczonych w naczyniu.
 8. W konkursie zostaną przyznane nagrody w formie trzech gier planszowych, po jednej na każde z trzech miejsc, ufundowanych przez ŚOK.
 9. Zgłoszenia przesłane po czasie, niekompletne, zawierające nieodpowiednie treści nie będą rozpatrywane.
 10. Werdykt Komisji konkursowej jest ostateczny.
 11. Informacja o wygranej zostanie podana mailowo w odpowiedzi zwrotnej 18 X 2021.
 12. Odbiór nagród następuje wyłącznie osobiście, w Bibliotece ŚOK, ul. F. Chopina 25, Sobótka (w godzinach jej pracy), w ciągu 2 tygodni od daty ogłoszenia wyników. Obowiązują zasady ochrony epidemicznej.
 13. RODO: https://rcks.pl/rcks/rodo/
 14. Organizator zastrzega prawo modyfikacji zasad konkursu i odwołania go bez podania przyczyny.
 15. Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.