20-25 września 2019, 18:00

Regionalne Centrum Kultury Słowiańskiej
ul. Chopina 25, Sobótka

Dolnośląski Festiwal Nauki 2019 – spotkania w Sobótce

DOLNOŚLĄSKI FESTIWAL NAUKI
SPOTKANIA W SOBÓTCE 20-25 IX 2019
Bezpłatne wykłady i prezentacje o naszym regionie.

POZNAJ ŚLĘŻĘ BARDZIEJ

MASYW ŚLĘŻY – DNO OCEANU W FORMIE GÓRY?
WYKŁAD
20 IX godz.: 12:00 Regionalne Centrum Kultury Słowiańskiej, Sobótka, ul. Chopina 25
Prowadzenie: mgr Katarzyna Kądziołka, dr Anna Potysz
Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska UWr
zapisy: 1-20.09, katarzyna.kadziolka2@uwr.edu.pl
bez ograniczeń
————————–

WPŁYW MIKROORGANIZMÓW NA PRZEMIANY MATERIAŁÓW GEOLOGICZNYCH
WYKŁAD
20 IX godz.: 14:00 Regionalne Centrum Kultury Słowiańskiej, Sobótka, ul. Chopina 25
Prowadzenie: dr Anna Potysz, mgr Katarzyna Kądziołka
Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska UWr
młodzież, dorośli
————————

NIEDŹWIEDŹ. ŚLĘŻA I CELTOWIE
WYKŁAD
21 IX godz.: 11:00 Muzeum Ślężańskie im. St. Dunajewskiego, ul. św. Jakuba 18
Prowadzenie: dr hab. prof. Jacek Witkowski
Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych UWr
bez ograniczeń
————————

PISZĘ, BO CHCĘ. ODWAGA, BY PISAĆ
WARSZTATY LITERACKIE
21 IX godz. 17:00-20:00 Regionalne Centrum Kultury Słowiańskiej, Sobótka, ul. Chopina 25
Prowadzenie: dr Krystyna Bezubik
Zapisy (grupa docelowa: młodzież i dorośli) sekretariat@soksir.sobotka.pl, tel.: 71 715 16 25
młodzież/dorośli
WYDARZENIE BĘDZIE PROMOWANE RÓWNIEŻ OSOBNO
————————–

KULTUROWE ZNACZENIE ŚLĘŻY
WYKŁAD
23 IX godz.: 16:00 Regionalne Centrum Kultury Słowiańskiej, Sobótka, ul. Chopina 25
Prowadzenie: prof. dr hab. Jacek Kolbuszewski, prof. dr hab. Ewa Grzęda
Wydział Filologiczny UWr
bez ograniczeń
————————–

ŚLĘŻA DZISIAJ. KULT, TURYSTYKA, SPORT, REKREACJA
DYSKUSJA PANELOWA
23 IX godz.: 17:00 Regionalne Centrum Kultury Słowiańskiej, Sobótka, ul. Chopina 25
Prowadzenie: prof. dr hab. Ewa Grzęda, prof. dr hab. Jacek Kolbuszewski
Wydział Filologiczny UWr
bez ograniczeń
————————–

GÓRA MISTYCZNA. WIZJA ŚLĘŻY W DAWNYCH OPOWIEŚCIACH
WYKŁAD
24 IX godz.: 12:00 Regionalne Centrum Kultury Słowiańskiej, Sobótka, ul. Chopina 25
Prowadzenie: dr Lucyna Biały
Biblioteka UWr
bez ograniczeń
————————–
EKO-FILOZOFIA HENRYKA SKOLIMOWSKIEGO
WYKŁAD, DYSKUSJA
25 IX godz.: 17:00 Muzeum Ślężańskie im. St. Dunajewskiego, ul. św. Jakuba 18
Prowadzenie: prof. dr hab. Jan Wadowski
Studium Nauk Humanistycznych i Społecznych PWr
bez ograniczeń

Organizator lokalny: Ślężański Ośrodek Kultury/RCKS
Partner: Instytut Nauki Języków Obcych Libra