1 lipca - 7 sierpnia 2020

Regionalne Centrum Kultury Słowiańskiej
ul. Chopina 25, Sobótka

Akcje na wakacje

Ślężański Ośrodek Kultury zaprasza do uczestnictwa w bezpłatnych* , letnich aktywnościach. Poniżej prezentujemy program zajęć

* Z wyjątkiem pokazów kina sferycznego. Opłata 5 zł przed seansami.

Aby wziąć udział w programie wakacyjnym należy od 22 czerwca dokonać zapisu uczestnika drogą telefoniczną lub e-mail:

tel.: 71 715 16 25
e-mail: sekretariat@rcks.pl


(liczba miejsc ograniczona, wiek uczestników +7 lat)

Po dokonaniu zapisu należy wypełnić niezbędne dokumenty (do pobrania poniżej plik PDF) i najpóźniej w dniu zajęć dostarczyć je do sekretariatu.

Warunki przyjęcia i uczestnictwa
1. Osobiste złożenie wszystkich wymaganych dokumentów przez rodziców / opiekunów prawnych.
2. Brak przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w zajęciach.
3. Dokonanie opłaty za uczestnictwo w seansach kina sferycznego.
4. Uczestnik programu musi mieć ukończone 7 lat. W przypadku osób młodszych uczestnictwo w programie jest możliwe pod warunkiem stałej obecności jednego z rodziców / opiekunów prawnych.
5. Rodzice / Opiekunowie prawni odpowiadają za ewentualne szkody wyrządzone przez uczestnika zajęć.
6. Za bezpieczną drogę uczestnika na zajęcia i powrót do domu odpowiadają rodzice / opiekunowie prawni.
7. Osoba uczestnicząca w zajęciach może zostać skreślona z listy uczestników programu w przypadku: braku dyscypliny podczas zajęć, braku zaangażowania i zainteresowania zajęciami