Tablice interaktywne poświęcone twórczości Theodora von Gosena

29 sierpnia 2020 r. otwarto nową miejską atrakcję i punkt do edukacji o historii lokalnej w Sobótce – tablice interaktywne poświęcone twórczości Theodora von Gosena.

Dzięki metodycznemu kilkuletniemu gromadzeniu materiałów i informacji, Ślężański Ośrodek Kultury oraz Cyfrowe Archiwum Tradycji Lokalnej w Sobótce animuje temat obecności i dzieła wybitnego artysty wrocławskiego w Sobótce – Theodora von Gosena – absolwenta monachijskiej Akademii Sztuk Pięknych, wykładowcy i profesora Królewskiej Szkoły Sztuki, późniejszej Państwowej Akademii Sztuki i Rzemiosła Artystycznego we Wrocławiu, założyciela Związku Artystów Śląska i jego przewodniczącego, twórcy dzieł monumentalnych, ale także małych form, znakomitego medaliera, twórcy plakiet, tablic, form użytkowych, autora licznych dzieł zdobiących do dziś miejsca we Wrocławiu, twórcy nieistniejącego pomnika konnego w Sobótce

W wydarzeniu wzięli udział mieszkańcy, twórcy ekspozycji, pracownicy ŚOK, przedstawiciele władz miejskich i UMiG Sobótka – burmistrz Mirosław Jarosz, Jakub Zawada, Magdalena Sączawa-Szwedowska, przedstawiciele Rady Miejskiej w Sobótce – Hanna Piwowarska i Andrzej Kociński, dowódca grupy rekonstrukcyjnej I Pułku Strzelców Konnych i Artylerii im. Ks. J. Poniatowskiego – Krzysztof Franaszczuk oraz zaproszeni goście: prof. dr hab. Wojciech Kunicki (UWr), dr Maciej Łagiewski – dyrektor Muzeum Miejskiego Wrocławia.

Odsłonięcie instalacji poprzedziło słowo wstępne burmistrza, dyrektora ŚOK oraz zaproszonych naukowców o okolicznościach powstania dzieła, twórczości Gosena i jego znaczenia dla stolicy Dolnego Śląska i Sobótki. Pan Krzysztof Franaszczuk przybliżył okoliczności odtworzenia dwujęzycznej tablicy pamiątkowej na istniejącym cokole oraz zasługi I Pułku Strzelców Konnych z Sobótki w upamiętnieniu imieniem księcia Józefa Poniatowskiego placu w Lipsku w Niemczech. Dyrektor MMW dr Łagiewski oraz Profesor Kunicki wykazali wartość promocji postaci wiążących nasze miasto z Wrocławiem oraz jego powtórne i widome od teraz wpisanie się w nieformalny (jeszcze) szlak twórczości Gosena na Dolnym Śląsku.

System ogólnie dostępnych tablic przy parkingu – ul. T. Kościuszki 8 – zawiera: tablicę informacyjną poświęconą życiorysowi Theodora von Gosena oraz przedstawiającą okoliczności budowy dzieła, dane techniczne i fotografie z jego tworzenia (zbiory MM Wrocławia, CATL w Sobótce); teksty w 3 językach: polskim, niemieckim, angielskim; symulację 3D autorstwa Sebastiana Sosnowskiego – tablicę przezroczystą, służącą do „nałożenia” modelu obiektu na istniejący cokół celem wyobrażenia skali dawnego monumentu

Podsumowaniem wydarzenia była mini wystawa pocztówek i oryginalnego medalu z 1913 roku ze zbiorów prof. W. Kunickiego oraz projekcja filmu dokumentalnego z dyskusją tematyczną i krótkim wykładem dr. Łagiewskiego.

Każdy uczestnik otrzymał pamiątkową kartę.