„Skarby ziemi. Minerały Masywu Ślęży, Polski i świata” – REGIOwycieczka

Podczas bibliotecznej wycieczki feryjnej młodzi odkrywcy udali się do Muzeum Ślężańskiego, aby tam móc poznać i podziwiać z bliska piękno najrozmaitszych okazów kamieni i minerałów, stanowiących ogromne bogactwo spod ziemi. Mogli zapoznać się także z historią ich wydobywania w ślężańskim regionie.

Młodzi uczestnicy nie mogli uwierzyć, że przepiękne zasoby, które prezentuje czasowa wystawa należą do zbiorów prywatnej kolekcji powiększanej od trzech pokoleń przez Panów: Władysława, Tomasza i Filipa Dzielnickich przez okres 40 lat!

Kiedy ochłonęli z podziwu, pilnie słuchając bardzo ciekawych komentarzy Pani Ani, zabrali się do świetnie opracowanych tematycznych kart pracy z takim zaangażowaniem, że na zakończenie zajęć każdy otrzymał w nagrodę historyczną kartę z Masywu Ślęży. I choć nie było łatwo, z pomocą trudnym nazwom i miejscom geograficznym rozsianym po całym świecie przychodziły misternie wykonane podpisy przy każdym eksponacie.

Dzieci z radością przyjęły także z rąk Pani Dyrektor Muzeum, Moniki Szimy-Efinowicz zaproszenia na lutowe wielkie otwarcie ekspozycji stałej dotyczącej przyrody spod Masywu Ślęży – wydarzenia, o którym każdy mieszkaniec Sobótki i Gminy, mały czy duży, wiedzieć powinien!

Dziękujemy pięknie Paniom z MŚ za wspaniałe przygotowanie i poprowadzenie edukacyjnego spotkania, gdyż sądząc po zachwytach uczestników, pozostanie ono dla Nich na zawsze jako inspiracja do stałego pogłębiania wiedzy o naszej lokalnej historii i wyjątkowych ludziach, którzy ją tworzą i promują.