O promocji nowej książki regionalnej

27 lutego w Sali widowiskowej RCKS miała miejsce wyczekiwana w środowisku lokalnym premiera książki prof. dr. hab. Wojciecha Kunickiego „Sobótka – Wrocław w latach 1860-1914. Mała historia małej kultury małego krajobrazu”.

To najnowsza pozycja z serii Biblioteka Ślężańska wydawana pod oficyną Muzeum Ślężańskiego, które było głównym organizatorem wydarzenia – we współpracy z Biblioteką Publiczną w Ślężańskim Ośrodkiem Kultury.

Prof. dr hab. Wojciech Kunicki jest utytułowanym naukowcem Uniwersytetu Wrocławskiego, polskim filologiem i germanistą, wykładowcą Instytutu Filologii Germańskiej Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Wrocławskiego i Wydziału Neofilologii Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie. To pasjonat kina niemieckiego, historii Sobótki, Ślęży, autor licznych opracowań w tym przedmiocie, Kierownik Zakładu Historii Literatury Niemieckiej do 1848 r.

Na spotkanie licznie przybyli mieszkańcy Sobótki i Gminy, w tym przedstawiciele Włodarzy: burmistrz, Mirosław Jarosz wraz z przewodniczącymi i członkami Komisji Rady MiG. Wieczór autorski moderowali w duecie dyrektorzy MŚ i ŚOK: Monika Szima-Efinowicz i Michał Hajdukiewicz. Główny Gość, profesor Wojciech Kunicki, z właściwą sobie pasją i trafnością opowiedział o najważniejszych wątkach zawartych w książce, ilustrując opowieść kadrami ze starych pocztówek i dokumentów, jako cennych źródeł informacji o życiu i aktywności zamieszkującej tu w XIX i do początku XX wieku ludności niemieckiej. Przewijał się barwny obraz ich umiłowania do góry Ślęży i okolic, dbałość o rozwój kultury, sztuki i literatury regionalnej, rozmach turystycznych atrakcji, a także pragnienie utrwalania tego dziedzictwa. Narrację Autora wzbogaciły pytania prowadzących oraz publiczności, które wniosły dodatkowe pogłębienie nurtujących tematów, jak np. udział kobiet w życiu istniejącego wówczas Towarzystwa Ślężańskiego Górskiego czy dyskusyjne pochodzenie wysublimowanych elementów zdobniczych w Sali Rycerskiej w schronisku na szczycie Ślęży (dzieło Jarosłava Vonki?). Pan M. Hajdukiewicz przywołał tu wynikający z dawnej świetności Sobótki i Ślęży kontekst współczesny. Warto wspomnieć, że Stowarzyszenie Przewodników Tu i Tam poczyniło refleksje na temat wyłonienia się w naszej przestrzeni nowych inicjatyw turystycznych Regionu, dotyczących m.in. J. Vonki, T. von Gosena, remontu linii kolejowej wraz z obecną książką, która to opisuje, planu rewitalizacji parku w Górce oraz powstania parkingu przy Rezerwacie Archeologicznym w Będkowicach, remoncie dworca PKS, całokształtu promocyjnych działań sklepu Ślężański , szlaku św. Jakuba… Zmierzają one niewątpliwie do nadania coraz to atrakcyjniejszego klimatu pod starożytną górą Słowian i Śląskim Olimpem. Do realizacji imprezy włączona została młodzież z Powiatowego Zespołu Szkół nr 3, która przygotowana przez p. Monikę, wciąż czynną nauczycielkę historii, zadbała o oprawę artystyczną i medialną, przeprowadzając z Panem Profesorem mini wywiad (materiał wkrótce). Wielu Czytelników skorzystało ze zorganizowanej przez Panie pracujące w MŚ możliwości zakupu książek i zdobycia autorskich dedykacji, wieńczących ten bardzo ciekawy dla wszystkich zainteresowanych lokalną historią wieczór. Podczas spotkania respektowano obowiązujące zasady zachowania dystansu i noszenia maseczek.

Gospodarze, jak i sam Gość, prof. Wojciech Kunicki, zachęcili mieszkańców miasteczka i gminy o włączenie się w budowanie zasobów pamiątek po przeszłości i nawiązanie kontaktu z Muzeum Ślężańskim lub Cyfrowym Archiwum Tradycji Lokalnej funkcjonującym przy Bibliotece ŚOK.

Składamy ogromne podziękowania Panu Profesorowi, a także każdemu, kto swym przybyciem czy zaangażowaniem dzieli potrzebę odkrywania i kontynuowania naszej ślężańskiej tożsamości.