Mistrzostwa Sobótki w szachach szybkich

Ślężański Ośrodek Kultury 10 kwietnia zorganizował „Mistrzostwa Sobótki w szachach szybkich” w formule wewnętrznych rozgrywek dedykowanych dla uczestników stałych warsztatów szachowych, które odbywają się w ŚOK/RCKS.

W holu RCKS odbył się turniej szachowy koordynowany przez wieloletnich praktyków, profesjonalnych graczy z uprawnieniami sędziowskimi: Małgorzatę Gałuszkę oraz Kamila Gałuszkę, którzy na co dzień prowadzą zajęcia szachowe przy Chopina 25 w Sobótce.

W turnieju wzięło udział 12 graczy, którzy zadeklarowało swoją obecność w wydarzeniu: Jan Alenowicz, Antoni Bąk, Gabriela Karlińska, Antoni Karliński, Bartosz Susło, Karol Bogucki, Iwo Gielec, Gabriel Gielec, Krzysztof Opara, Xavier Szczepański, Brunon Dębowy oraz Maja Krawczyk.

Po kilku godzinach rywalizacji laureatami „Mistrzostw Sobótki w szachach szybkich” zostali: I miejsce Brunon Dębowy, II miejsce Karol Bogucki, III miejsce Gabriel Gielec. Wszyscy uczestnicy turnieju otrzymali upominki-gadżety szachowe, a laureaci profesjonalne szachownice. Dla zwycięzcy poza szachownicą dyrektor ŚOK/RCKS Michał Hajdukiewicz wręczył tematyczny puchar oraz książkę.

Cały przebieg turnieju (lista startowa, tabele, wyniki, kojarzenia) można zobaczyć na stronie: http://chessarbiter.com/turnieje/2022/ti_2139/. Fundatorem nagród jest Ślężański Ośrodek Kultury.