23.04.2021

Konkurs fotograficzny e-mail

„ZBRATAJ SIĘ Z KSIĄŻKĄ” – konkurs dla czytelników!

Proponujemy zabawę – konkurs w której potrzebna jest jedynie wyobraźnia i aparat, i oczywiście książka!

Wykaż się pomysłowością i skomponuj fotografię, w której ukryjesz sprytnie okładkę książki, wtapiając ją pomysłowo w tło. Pobaw się perspektywą, zagraj dodatkami. Podejdź do zadania z humorem!

REGULAMIN:

1. Konkurs ma celu umocnienie kontaktu z książką, rozwój kreatywności, kultury przekazu artystycznego i umiejętności fotografii.

2. Czas trwania konkursu: 23.04.-05.05.2021

3. Ogłoszenie wyników: 08.05.2021 – w poście na FB, na stronie https://rcks.pl/biblioteka/wydarzenia/. Laureatów powiadomimy mailem zwrotnym.

4. W konkursie może wziąć udział każdy mieszkaniec Gminy Sobótka.

5. Zgłoszenia w postaci fotografii wykonanej w dobrej rozdzielczości należy przesyłać wyłącznie mailowo na adres: biblioteka@rcks.pl, podając w tytule wiadomości temat: „Zbrataj się z książką”.

6. Treść maila powinna zawierać dołączone zdjęcie konkursowe, imię i nazwisko autora.

7. Nagrody (regionalne gadżety ze sklepu Ślężański) zostaną przyznane trzem najlepszym fotografiom, wybranym przez Komisję konkursową, składającą się z pracowników ŚOK.

8. Główne kryteria oceny to: oryginalność kompozycji, wpasowanie okładki książki w kadr, kreatywne wykorzystanie przedmiotów codziennego/niecodziennego użytku.

9. Uczestnictwo oznacza zgodę na możliwość publikacji zdjęcia na stronach ŚOK, Gminy Sobótka i ich mediach społecznościowych.

10. Odbiór nagród następuje wyłącznie osobiście w Bibliotece ŚOK, ul. F. Chopina 25, Sobótka. Obowiązują zasady ochrony epidemicznej.

11. RODO: https://rcks.pl/rcks/rodo/

12. Organizator zastrzega prawo modyfikacji zasad konkursu i odwołania go bez podania przyczyny.

13. Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.