06 marca 2020, 09:00-18:00

Regionalne Centrum Kultury Słowiańskiej
ul. Fryderyka Chopina 25a

Wypytanie o dźwięki. Jaki dźwięk kojarzy Ci się z Sobótką?

Wypytanie o dźwięki. Jaki dźwięk kojarzy Ci się z Sobótką? Sesja mini wywiadów z mieszkańcami. Przyjdź do RCKS i nagraj wspomnienia oraz skojarzenia – wydarzenie #2 w ramach WY-dźwięki Sobótki – tworzenie Mapy Dźwięków Obszaru Ślęży Program wszystkich akcji projektu można sprawdzić w w/w wydarzeniu.

Wydarzenie odbywa się w ramach Przedsięwzięcia 3.1.1 “Realizacja wydarzeń edukacyjnych, kulturalnych, rekreacyjnych i artystycznych dla mieszkańców obszaru LSR”. Zadanie sfinansowano ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2. „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 dla operacji realizowanych w ramach projektu grantowego Stowarzyszenia „Ślężanie – Lokalna Grupa Działania” pn.: „WYdźwięki Sobótki – organizacja warsztatów audio-filmowych ze stworzeniem mapy dźwięków obszaru Ślęży”. Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, Europa Inwestująca w obszary wiejskie.

Wydarzenie poprowadzi: Tomasz Nycz

Miejsce: Regionalne Centrum Kultury Słowiańskiej
ul. Fryderyka Chopina 25, 55-050 Sobótka

06.03.2020, godz. 09.0018.00
Wstęp wolny