10.00 i 18.00

ŚOK/RCKS

Szkolenia psychologiczne na trudny czas

Praktyczne szkolenia psychologiczne na trudny czas ?? ??

➡ Odpowiadając na potrzeby niespokojnych dni i reagując na bieżącą sytuację, we współpracy z Wolontariat Sobótka, panem Piotrem Grudzińskim i psycholożką, panią dr Beatą Rajbą organizujemy praktyczne szkolenie psychologiczne.

➡ 4 marca 2022, ul. F. Chopina 25, Sobótka

➡ Szkolenie odbywa się niezależnie w dwóch turach: godz.: 10.00 i 18.00, aby każdy mógł dostosować czas dla siebie. Długość szkolenia: ~ 1h

➡ Spotkanie dedykowane jest w szczególności pracownikom szkół, przedszkoli, instytucji, firm, np. nauczycielom, opiekunom, wolontariuszom, którzy pracują lub będą niebawem pracować z ludźmi dotkniętymi traumą wojny, a także każdemu, kto chce poznać tę tematykę w kontekście osobistych doświadczeń i potrzeb.

❗ Szkolenie obejmie:

1. Zespół ostrego stresu, PTSD i trwała zmiana osobowości po traumie – co to jest i jaka jest dynamika reakcji traumatycznej oraz stresowej.

2. Zachowania w traumie, których można się spodziewać u uczniów:

– pozorne przystosowanie

– krańcowa czujność

– reakcje typu fight or flight (uciekaj albo walcz)

– reakcje typu freese or faint (zamrożenie i omdlenie)

– reakcje nerwicowe

– reakcje destrukcyjne i autodestrukcyjne

– reakcje dysocjacyjne

– zaburzenia adaptacyjne

– zachowania unikowe i flashbacki

3. Jak rozmawiać z osobą w traumie

4. Jak pracować z uczniem w traumie

– technika bezpiecznego miejsca

– integracja z grupą dziecka, które nie mówi po polsku

➡ Na spotkaniu ustalone zostaną możliwości dalszego działania i zapotrzebowania w zakresie udzielania takiej pomocy.