11.07.2021, godz. 10.00

skwer k. Pomnika Osadników Polskich, al. św. Anny

Rocznica krwawej niedzieli na Wołyniu

Wołyniu, Wołyniu Rocznica krwawej niedzieli na Kresach

11.07.2021

10.00 Uroczystość pod Pomnikiem Osadników Polskich, al. św. Anny

12.00 Msza święta w intencji ofiar ludobójstwa na Kresach Wschodnich II RP

Rozpoczęcie akcji zbiórki narzędzi dla wolontariuszy porządkujących polskie cmentarze na Kresach.

Jeśli posiadasz narzędzia przydatne przy pracach porządkowych prosimy o kontakt: 71 715 16 28

Zbiórka trwa w dniach: 12-23 lipca 2021

Informacje o akcji na www.rcks.pl i u Sołtysa wsi Siedlakowice

Do udziału w akcji zaprasza ŚOK i Sołtys wsi Siedlakowice, Jerzy Czerwiec