24.07.2021, 11.00

Sobótka

Odsłonięcie odtworzonego wizerunku św. Jakuba

Odsłonięcie odtworzonego wizerunku św. Jakuba. JaCube – 6 spotkań z patronem miasta

W roku św. Jakuba, w dniu jego odpustu z inicjatywy Ślężańskiego Ośrodka Kultury, przy współpracy Muzeum Ślężańskiego, przy wsparciu Gminy Sobótka, zaangażowaniu Wicestarosty i pracowników Wydziału Architektury Starostwa Powiatowego we Wrocławiu, zaangażowaniu Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków oraz wreszcie – za zgodą i przychylnością właścicieli kamienicy przy ul. św. Jakuba 2 – możemy po blisko 70 latach przeistoczyć słowa w czyn, tworząc stare – nowe miejsce na mapie, punkt, który podkreśli historię herbu i patrona miasta.

Odtwarzamy dawny wizerunek św. Jakuba Starszego.

🟨 Od tego tygodnia turysta wchodząc do Rynku, jak niegdyś, będzie w stanie dostrzec już z daleka obiekt, który przyozdabiał budynek Sądu Miejskiego, zlikwidowany w latach 50. XX wieku.

🟨 Od tego tygodnia pierwszy budynek mieszkalny przy ul. św. Jakuba nosił będzie swój wyróżnik w postaci repliki dawnego XIX-wiecznego dzieła.

🟨 Od tego tygodnia odtworzony wizerunek wpisze się w ścieżkę tematyczną poświęconą patronowi miasta: rzeźby bramnej Jakuba Starszego, kościoła pw. św. Jakuba, Szlaku św. Jakuba, a mieszkańcy i turyści będą mogli poznawać wielość wizerunków i artystycznych przedstawień miejskiego patrona.

🟩 Inicjatywa trwała blisko dwa lata. Dzięki staraniu zaangażowanych osób Rynek miejski odzyska kolejną utraconą po wojnie ozdobę i obiekt historyczny.

🟩 Wizerunek św. Jakuba wpisze się, jako kolejny, w listę obiektów, które dodaliśmy w ostatnich trzech latach do przestrzeni, podnosząc jej estetykę, promując historię i lokalną kulturę: wystawę „Sobótka w XX wieku”, instalację pomnikową Theodora von Gosena, upamiętnienia Jaroslava Vonki, tablice kontekstowe przy ul. Świdnickiej, Pomnik Twórców Ślężańskich czy Punkt pamiątkowy odnalezienia Księgi henrykowskiej w Sobótce.

🟩 Zapraszamy na weekendowe wydarzenia związane z postacią św. Jakuba Starszego – patrona Sobótki.

Burmistrz Miasta i Gminy Sobótka, Ślężański Ośrodek Kultury i Muzeum Ślężańskie zapraszają na wydarzenia towarzyszące odsłonięciu odtworzonego wizerunku patrona miasta.

24.07

11.00 Warsztaty w średniowiecznym klasztorze. Spotkanie z bractwami średniowiecznymi rekonstruującymi zakony | Muzeum Ślężańskie, ul. św. Jakuba 18, wstęp wolny

21.00 Camino de Santiago i Szlak św. Jakuba w Sobótce. Prezentacja Jakuba Pigóry – opiekuna szlaku |Rynek, wstęp wolny

21.30 Kino plenerowe – „Droga życia” | Rynek, wstęp wolny

25.07

12.00 Uroczysta Msza Święta Odpustowa, kościół parafialny pw. św. Jakuba Apostoła

19.00 Odsłonięcie historycznego wizerunku św. Jakuba Starszego | ul. św. Jakuba 2

19.45 Koncert latino zespołu Moises Bethencourt | Rynek, wstęp wolny

Uwaga: w przypadku niepogody prezentacja i pokaz kinowy 24.07 oraz koncert 25.07 odbędą się w sali widowiskowej ŚOK/RCKS, ul. F. Chopina 25