03.09.2021, godz. 11.00

Biblioteka/ŚOK

Narodowe Czytanie’2021

Serdecznie zapraszamy do udziału w ogólnopolskiej akcji popularyzującej dzieła literatury polskiej. Organizatorem wydarzenia jest Biblioteka Publiczna w Ślężański Ośrodek Kultury

W programie, m.in.:

  • Wprowadzenie „Zapolska – kobieta łamiąca konwenanse”
  • Czytanie fragmentów dramatu z zaproszonymi gośćmi
  • Scenki dramowe przygotowane przez nauczycieli i uczniów szkół w gminie
  • Piosenka obyczajowa w klimacie damsko-męskim
  • Najbardziej znane cytaty Gabrieli Zapolskiej
  • Okolicznościowe zakładki
  • Pamiątkowy stempel Narodowego Czytania 2021

– Podczas tegorocznej, dziesiątej odsłony Narodowego Czytania spotkamy się, aby wspólnie czytać „Moralność pani Dulskiej” Gabrieli Zapolskiej. To wyjątkowy utwór, który piętnuje obłudę i zakłamanie. Odnajdujemy w nim komizm i gorzką ironię, mistrzowskie odmalowanie postaci i wyczucie języka, ale przede wszystkim uniwersalne przesłanie moralne, które w imię uczciwości i sprawiedliwości każe potępiać zło. Sztuka Zapolskiej wzbogaciła literaturę polską o ważną refleksję społeczną. Pojęcie „dulszczyzna” weszło na trwałe do języka potocznego i na przestrzeni epok było różnie interpretowane, stając się przedmiotem żywych dyskusji – napisał w liście do organizatorów Prezydent RP Andrzej Duda. 

Gabriela Zapolska napisała Moralność pani Dulskiej jesienią 1906 roku. Utwór bardzo szybko stał się popularny i jest uważany za jedno z najważniejszych osiągnięć twórczych pisarki. Dzieło cechuje komizm, bogactwo obserwacji obyczajowych, a zwłaszcza silna wymowa społeczna. Prapremiera sztuki odbyła się 15 grudnia 1906 roku w Teatrze Miejskim w Krakowie. Kilka tygodni później wystawiono ją w Warszawie, a następnie we Lwowie, gdzie autorka osobiście czuwała nad przygotowaniami i brała udział w próbach.  Wszystkie te inscenizacje przyjęto z wielkim aplauzem. Dużym zainteresowaniem cieszyły się również pokazywane w wielu miastach przedstawienia teatrów objazdowych, m.in. realizacje Teatru Gabrieli Zapolskiej,  podróżującego po całej Galicji. Moralność pani Dulskiej weszła do żelaznego repertuaru polskich teatrów, wznawiano ją wielokrotnie i zawsze z powodzeniem. Odnosiła też sukcesy za granicą. Na podstawie dramatu powstały również filmy, w tym uznawany za pierwszy polski film dźwiękowy obraz z 1930 roku.