16.12.2023, 11.00

Sobótka, Rynek

Jarmark Bożonarodzeniowy – nabór wystawców

Ślężański Ośrodek Kultury zaprasza do udziału w Jarmarku i strefie handlu przedświątecznego wystawców produktu lokalnego, rękodzieła i in.

16 XII 2023, Sobótka – Rynek, 11.00-18.00 (godziny mogą ulec modyfikacji – vide Regulamin).

W programie Jarmarku przewidziane występy artystyczne oraz koncert.

Więcej informacji wkrótce.

Informacje o Jarmarku: okonski@rcks.pl, tel.: 790 405 206; 71 715 16 26 lub sekretariat@rcks.pl, tel.: 71 715 16 25

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY UDZIAŁU W JARMARKU i REGULAMIN DO POBRANIA PONIŻEJ:

https://rcks.pl/wp-content/uploads/2023/11/Formularz-zgloszeniowy-Jarmark-Swiateczny-Sobotka-2023.pdf

https://rcks.pl/wp-content/uploads/2023/11/REGULAMIN-JARMARKU-BOZONARODZENIOWEGO-Sobotka-2023.pdf