„Zabawy tekstem” – warsztaty sceniczne

Podczas warsztatów teatralnych „Zabawy tekstem”, dzieci miały okazję odkryć magię literatury dziecięcej. Zajęcia skupiły się na wybranych utworach, które stanowiły inspirację do tworzenia krótkich scenek. Kreatywność uczestników była wspierana przez dostęp do kolorowych tkanin oraz dzwonków.

W grupach dzieci tworzyły scenki, wykorzystując teksty literackie jako źródło inspiracji. Kolorowe tkaniny dodawały element wizualny, a dzwonki wprowadzały aspekt dźwiękowy do ich prezentacji. Ta interaktywna forma pracy nie tylko rozwijała umiejętność interpretacji tekstu, ale również rozbudzała wyobraźnię i kreatywność dzieci.

Na zakończenie warsztatów każda grupa prezentowała własną scenkę. To nie tylko rozwijało umiejętność wystąpień publicznych, ale także umożliwiało dzieciom dzielenie się własnymi pomysłami i spojrzeniem na literaturę. Warsztaty „Zabawy tekstem” nie tylko zacieśniły związek dzieci z literaturą, ale również wzbogaciły ich doświadczenie teatralne poprzez twórcze interpretacje i prezentacje sceniczne.

Bożena Ostrowska