Tydzień/Maj Bibliotek – prelekcja dla młodych o Księdze henrykowskiej w Sobótce

„Śląska Wieża Babel. Księga henrykowska jako świadectwo przemian kulturowych średniowiecznego Śląska”, prelekcja prof. dr hab. Wojciech Mrozowicz, z Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych UWr.

📚 Spotkanie dedykowano uczniom miejscowych szkół średnich: PZS nr 3 oraz MOW – w Sobótce.

📚 Wciąż mało który mieszkaniec, czy to miasta, czy gminy, wie, że Księgę henrykowską jako jeden z najstarszych i najcenniejszych zabytków języka polskiego schroniono na czas działań II wojny światowej właśnie w Sobótce, gdzie została odnaleziona w 1948 r. Dzięki staraniom m.in. naszego Gościa, w 2015 r. została wpisana na listę „Pamięci Świata” UNESCO

📚 Dziękujemy Panu Profesorowi za popularyzowanie wspaniałej pasji historycznej i dzielenie się wiedzą podczas edukacyjnych spotkań.

12 maja 2023 r.

Foto: Michał Hajdukiewicz