Gala 70-lecia Biblioteki

Jubileusz 70-lecia naszej Biblioteki za nami! A wraz z nim jesienny cykl spotkań i wydarzeń o charakterze regionalnym, trwający od 13 października do 24 listopada br. Na kulminacyjną Galę, która odbyła się 23.11. zaproszenie przyjęło wielu Gości. Władze lokalne reprezentowali: Burmistrza MiG Sobótka Mirosław Jarosz, Z-ca Burmistrza Ewa Fiedler-Łeńska, Sekretarz Violetta Gaworczyk, Kierownik Referatu Oświaty i Promocji – Joanna Berezecka-Zywer, radni gminy Sobótka wraz z Przewodniczącą Hanną Piwowarską.

Gościliśmy przedstawicieli współpracujących z nami bibliotek: dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej im T. Mikulskiego, pana Andrzeja Tywsa wraz ze starszym instruktorem Działu Metodyczno-Instrukcyjnego i Badań Czytelniczych, panią Beatą Jasiak oraz kustosz, panią Izabelą Drapałą; dyrektor Powiatowej Biblioteki Publicznej w Środzie Śląskiej, panią Annę Kuszlik-Czajkowską wraz z Paniami Bibliotekarkami; dyrektor Biblioteki Publicznej w Długołęce, panią Ewę Bubień oraz autorkę książek, których premierowe wieczory autorskie mają miejsce w naszej Bibliotece, panią Jolantę Kosowską – tym szczególnym Gościom, naszym Partnerom wspierającym nas i współpracującym z naszą Jubilatką złożyliśmy serdeczne podziękowania.

Równie serdeczne wyrazy wdzięczności skierowaliśmy do obecnych Pań Bibliotekarek – Poprzedniczek, które na przestrzeni długich lat swoim zaangażowaniem i inwencją wniosły swój wkład w funkcjonowanie Biblioteki. Wyróżniliśmy i gorąco podziękowaliśmy także bibliotekarskiej parze – Państwu Franciszce i Andrzejowi Kocińskim.

Świętowali z nami również zaproszeni dyrektorzy, szkolni bibliotekarze i nauczyciele poloniści ze szkół i zespołów szkolno-przedszkolnych miasta i gminy, przedstawiciele instytucji kultury, oświaty i sportu, podmiotów gospodarczych i użyteczności publicznej z terenu miasta i gminy oraz liczni Goście indywidualni. Prasę lokalną reprezentowała Redakcja „Świata Sobótki” w osobie pana Jana Majerskiego.

Losy jubileuszowej Biblioteki od zarania po dzień dzisiejszy, dokonania i dalsze plany rozwoju przedstawiłyśmy Szanownemu audytorium przy pomocy prezentacji multimedialnej – jako obecne bibliotekarki: Ewa Dąbrowska i Magdalena Deląg.

Drugą prezentację, dotyczącą idei i dorobku naszej chlubnej wizytówki, czyli Cyfrowego Archiwum Tradycji Lokalnej (CATL), zreferował dyrektor ŚOK, Michał Hajdukiewicz. Na Jego ręce spłynęły dedykowane wszystkim, którzy mieli i mają swój udział w promowaniu książki i czytelnictwa w naszej gminie rocznicowe gratulacje i książkowe prezenty, a wśród nich zestaw tytułów noblistki, Olgi Tokarczuk, darowane przez pana Burmistrza. Dziękujemy bardzo za nie i za pamiątkowe suweniry wraz ze słowami uznania dyrektorom najważniejszych dla nas bibliotek: panu Andrzejowi Tywsowi, pani Annie Kuszlik-Czajkowskiej, pani Ewie Bubień oraz panu Janowi Majerskiemu za specjalny akcent dla „Wszystkich Pracowników Ślężańskiego Bibliotekarstwa”.

Część oficjalną zamknął tematyczny wykład dr Natalii Żarskiej, pt. „Romantyczna literaryzacja wędrówek po Ślęży” (UWr).

W czasie przerwy kawowej, przy okolicznościowym torcie z logo 70-lecia Biblioteki, dyrektor Michał Hajdukiewicz podziękował przybyłym za dzielenie z nami ważnego jubileuszu, podkreślając potrzebę dalszej współpracy i otwarcia się naszego centrum na środowisko.

Galę zamknął wspaniały koncert jazzowy zespołu „CSW TRIO”, który swym klimatycznym i profesjonalnym wykonaniem popularnych standardów dopełnił niepowtarzalnej atmosfery uroczystości.

Dziękujemy i zapraszamy – bo biblioteka, po domu szkole/pracy, to dobre, przyjazne „trzecie miejsce” 🙂