Przejdź do ▾
Środy
17:00-19:00
Sala zajęć (parter)
Zajęcia bezpłatne

Ślężański Totem – Warsztat rzeźbiarski

Ślężański Ośrodek Kultury zaprasza na warsztaty projektowe do Regionalnego Centrum Kultury Słowiańskiej w Sobótce, które będą odbywać się w środy (od 29 maja do 28 sierpnia 2024 r.) w godzinach: 17:00-19:00 w sali zajęć na parterze RCKS. Zajęcia dedykowane są dla młodzieży (+12 lat) i osób dorosłych. Harmonogram zajęć znajduje się na tablicy ogłoszeń w ŚOK.

Totem, będący tematem przewodnim projektu to w praktyce tzw. słup totemowy, który w interpretacji artystów i uczestników projektu wyrażać będzie w artystycznej formie zjawiska związane z relacjami człowieka z mitycznym przodkiem zwierzęcym lub roślinnym, czasem zjawiskiem przyrodniczym w kontekście lokalnym – ślężańskim.

Program warsztatów wpisuje się rozwijane przez ŚOK działania dot. wprowadzania w przestrzeń miasta i okolicy form przestrzennych tworzących „miejski klimat”, będących nośnikami informacji i wiedzy, przejawem twórczej działalności mieszkańców, uzupełniających, ozdabiających i definiujących puste, nieużytkowane lub zdegradowane przestrzenie oraz je definiujące.

Podczas warsztatów będziemy projektować i wykonywać elementy  totemu, które złożą się na ogólną formę/bryłę obiektu. Warsztaty oprócz działań integracyjnych, mają uwrażliwić na sztukę współczesną  i otaczającą nas  przestrzeń. Organizacja serii zajęć przygotowujących do stworzenia tytułowego totemu – formy przestrzennej, na którym uczestnicy będą mieli okazje poznać technikę wykonania płaskorzeźb oraz historycznych i kulturowych kontekstów powstawania takich form na świecie. Podczas zajęć, prowadzonych przez profesjonalnych artystów-arteterapeutów. uczestnicy poprzez rozwój twórczej postawy oraz twórczego myślenia, za pomocą wizualnego języka – języka sztuk pięknych – pracując indywidualnie i w grupie – będą rozwijać swoje umiejętności, kształtując jednocześnie estetykę publicznej. Wprowadzenie do przestrzeni miejskiej, stworzonych podczas warsztatów, elementów totemu i jego posadowienie. Oficjalne odsłonięcie obiektu. Spotkanie w formie wernisażu.

Zajęcia prowadzą: Anita Szprych, Michał Chabielski – wykładowcy DSW we Wrocławiu, dyplomowani artyści, arteterapeuci.


UWAGA! Warsztaty „Ślężański Totem” są bezpłatne. Projekt został dofinansowany przez OPS w Sobótce.

Dokumenty rejestrowe należy wypełnić, podpisać i wydrukować, a następnie dostarczyć je do RCKS w godz. 7.00-15.00 do biura nr 25 (parter). W przypadku problemów, dokumenty należy zeskanować i wysłać na adres: nycz@rcks.pl.


  • Dokumenty zgłoszeniowe – Osoby małoletnie – POBIERZ
  • Dokumenty zgłoszeniowe – Osoby pełnoletnie – POBIERZ
  • Formularz rezygnacyjny – POBIERZ
Skip to content
Queries: 27